+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROJEKT: KOC HRANA 2

7. 5. 2021


KOC HRANA 2kochrana.gzs.si


Kompetenčni centri za razvoj kadrov KOC HRANA 2 so partnerstva podjetij iz posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije, ki se povežejo, ugotovijo potrebe po razvoju kadrov in omogočijo usposabljanja za zaposlene ter informirajo o potrebah po znanju in zaposlovanju v njihovi panogi ali področju. Vzpostavijo t.i. projektne pisarne, ki skrbijo za pripravo modela kompetenc, povezovanje podjetij pri razvoju kadrov in izmenjavi znanj in izkušenj.


O projektu

Projekt je nadaljevanje uspešnega projekta KOC Hrana in tako kot pri prvem je namen tudi tega projekta sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju hrane, ki ga izvaja partnerstvo in bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v panožnih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo. V okviru projekta bo predvidoma doseženo vsaj 2100 vključitev v usposabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.


V okviru projekta smo določili 12 kompetenc, ki jih želimo dvigniti na višji nivo:

 1. Usmerjenost na izboljšave procesov
 2. Osredotočenost na kupce, nove pristope trženja in marketinga
 3. Izboljšanje znanj digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije in logistike
 4. Strokovnost na področju naprav, strojev, opreme in materialov
 5. Skrb za kakovost, gospodarnost in odgovorno ravnanje
 6. Poznavanje zakonodaje
 7. Inovativnost
 8. Eko design
 9. Skrb za trajnostni razvoj
 10. Vodenje, odločanje, prevzemanje odgovornosti
 11. Veščine prenašanja znanja, vseživljenskega učenja in mentorstva
 12. Medsebojno sodelovanje, komunikacija in timsko delo

Financiranje KOC HRANA 2

Projekt KOC Hrana2 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2019-2022. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 2. 9. 2019 objavil rezultate za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019/2022. Med podprtimi projekti je tudi projekt KOC Hrana2, za katerega smo na Pomurski gospodarski zbornici v sodelovanju z vodilni partnerjem GZS ZK ŽP ter panožnimi partnerji uspeli pridobiti sofinanciranje za izvedbo planiranih aktivnosti v višini 549.9750,00 EUR.


 • 21. 10. 2021


  Z (ne)formalnim izobraževanjem do tehnološkega napredka, znanja in dviga kompetenc zaposlenih v pomurskih podjetjih


  Pomurska podjetja smo povprašali o pomenu sodelovanja in vključenosti v projektu KOC HRANA 2.

  V nadaljevanju najdete kratek novinarski prispevek njihovih pozitivnih izkušenj (prispevek je bil objavljen v tedniku VESTNIK, 21. oktobra 2021):

  Dobro in pomembno zastopana v partnerstvu KOC HRANA 2 so prav pomurska podjetja, od katerih so iz članic Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij podjetja Pomurske mlekarne d.d., Skupina Panvita (Panvita kmetijstvo d.o.o., Panvita d.d., Panvita Mir d.d., Panvita Agromerkur d.o.o.), Kodila d.o.o., Paradajz d.o.o., Friško d.o.o., Radgonske gorice d.o.o., Radenska d.o.o. in podjetje Roto Slovenija d.o.o., kot član združenja kemijske industrije.

  "Izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih, povečanje njihove učinkovitosti, zaposljivosti ter pri njihovem delu uporabnega znanja, so eni od ciljev projekta, ki vključenim podjetjem nudijo in omogočajo dodatno (ne)formalno izobraževanje zaposlenih na vseh ravneh in sektorjih v podjetju. Kot so pomurska podjetja izpostavila je v teh »novih razmerah« dodatno izobraževanje še bolj pomembno, zaposleni si pa želijo komuniciranja z ljudmi in pridobivanja dodatnega znanja, kar so še posebej izpostavili v Skupini Panvita. Uspešnost poslovanja, nenehen razvoj ter osebnostna rast zaposlenih so ključnega pomena tudi v podjetju Roto Slovenija, ki v trenutnih razmerah poseben poudarek, poleg izobraževanja, daje tudi ozaveščanju zaposlenih o pomenu krepitve imunskega sistema.

  V družbi Radgonske gorice je izobraževanje pri starejših zaposlenih doseglo izredno pozitiven učinek tudi druženje, sodelovanje in komunikacija med zaposlenimi so se okrepili. Vsebino izobraževanj so v tem obdobju v podjetju Radenska nadgradili z izobraževanji s področja promocije zdravja, kar so zaposleni dobro sprejeli. Izmenjava izkušenj, druženje in vzpostavitev novih vzorcev ter načinov sodelovanja je le nekaj opažanj, ki jih v teh negotovih časih v Pomurskih mlekarnah s projektom KOC HRANA 2 lahko uspešno dopolnijo. Novim načinom poslovanja in delovnim procesov ter posledično pridobljenemu znanju in veščinam zaposlenih v teh časih v podjetju Kodila pripisujejo veliko vlogo.

  Vsa podjetja so si enotna, da sredstev, ki jih namenjajo izobraževanju svojih zaposlenih, letos, nikakor niso zmanjševala, ravno obratno, povečala so jih, saj so podjetja v okviru projekta KOC HRANA 2 deležna sofinanciranja izobraževanj, ki jih izberejo za svoje zaposlene in se jih lahko udeležujejo ter se izvajajo tako doma kot v tujini. Podjetja izpostavljajo, da s sodelovanjem v projektu, prejmejo veliko dodatnih predlogov o usposabljanju zaposlenih, ki jih lahko nato prilagodijo konkretnim potrebam v podjetju. Želja in motiviranost zaposlenih za dodatno usposabljanje sta se v tem obdobju opazno in dodatno okrepili.

  Strateška korist in pomen nenehnega izobraževanja zaposlenih za doseganje ter uresničevanje dolgoročnih ciljev in vizije v podjetjih so, pri sogovornikih in v projekt KOC HRANA 2 vključenih pomurskih podjetjih, izrednega pomena.

  Kot so v podjetju Radenska še posebej izpostavili jim vključenost v projekt omogoča dostop do dobrih praks pri izobraževanju drugih podjetij v branži. Dostop do usposabljanj, katerih vsebina je prilagojena posebnostim in standardom branže, pa so poudarili v Skupini Panvita. Za nenehni dvig kulture varne hrane, v okviru standarda IFS Food, so s pomočjo izobraževanj vodij dosegli želene učinke v podjetju Pomurske mlekarne.

  Izobraževanju zaposlenih na določenem delovnem procesu (logistika, prodaja, proizvodnja), pa so velik pomen pripisali v podjetju Kodila. Izobraževanja v okviru delavnic v manjših in intenzivnih skupinah pa so se kot dobra poteza pokazala v podjetju Radgonske gorice. Še večje število izobraževanj in usposabljanj, kot jih letno že načrtujejo, lahko s pomočjo projekta uspešno izvajajo v podjetju Roto Slovenija, kjer sredstva za izobraževanja razporejajo po oddelkih in znotraj tega še po posameznih delovnih procesih.

  Medsebojno sodelovanje, povezovanje in izmenjava izkušenj ter mnenj so med partnerskimi podjetji že praksa in si jih v prihodnje želijo še intenzivneje poglobiti in razširiti, o čemer so si vsa podjetja enotna, saj takšen način sodelovanja prispeva k širitvi znanj, kompetenc kot tudi k sklepanju morebitnih poslovnih odnosov. To pa je nenazadnje tudi velika dodana vrednost povezovanja in sodelovanja podjetij v kompetenčnih centrih, kot je KOC HRANA 2."

  Projekt KOC HRANA 2 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 • 27. 8. 2021


  AKADEMIJA ZA EMBALA ŽO, KI PRIHAJA V STIK Z ŽIVILI


  AKADEMIJA ZA EMBALA ŽO, KI PRIHAJA V STIK Z ŽIVILI

  Od 18. maja do 2. junija 2021

  Akademija je potekala v okviru šestih srečanj v organizaciji partnerjev, ki sodelujejo v okviru Kompetenčnega centra KOC HRANA 2, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Združenja kemijske industrije, Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo ter Pomurske gospodarske zbornice.

  Nove strategije in zakonodaja na tem področju usmerjajo podjetja k sodelovanju in iskanju novih in trajnostnih rešitev. Evropska komisija je tako pripravila številne strateške in zakonodajne spremembe na področju upravljanja z embalažo in odpadki, ki bodo pomembno vplivale na poslovanje podjetij. V prihodnje podjetja lahko računajo na povečanje stroškov zbiranja, odvoza in recikliranja embalaže. Ključen poudarek in usmeritev za prihodnje v podjetjih bo tako v uporabi trajnostnih materialih za izdelavo embalaže in v krožnem gospodarstvu.

  Podjetja se prilagajajo novim zahtevam in smernicam, to pa pomeni tudi vrsto novih investicij, številne inovacije na področju embalaže, uporabo novih materialov in novih znanj ter prilagoditve poslovnih procesov. Kaj vse se spreminja na področju zakonodaje, kam gredo trendi in kaj že počnejo slovenska podjetja na področju novih zahtev glede embalaže, je tako bilo predstavljeno in vidno izpostavljeno na "Akademiji za embalažo, ki prihaja v stik z živili".

  POZITIVNI UČINKI KOC HRANA 2 ZA PARTNERSKA PODJETJA

  V podjetju največ štejejo dobre izkušnje zaposlenih, ki jih imajo z izbranim usposabljanjem ter pozitivni učinki na zaposlene, ki so po usposabljanju obogateni z novimi kompetencami, know how-om in jasnimi cilji za naprej. V nadaljevanju nekaj pozitivnih izkušenj pomurskih partnerjev projekta KOC HRANA 2.

 • 7. 5. 2021


  Pomembnejše aktivnosti projekta


  1. Skupni sestanek partnerstva KOC HRANA 2

  Zaradi potrebe po hitrem zagonu projekta smo dne 15. 10. 2019 na GZS v Ljubljani izvedli 1. SKUPNI SESTANEK PARTNERSTVA KOC HRANA2. Nekaj utrinkov srečanja najdete na spodnjih fotografijah.


  2. KOC HRANA 2: Utrinki z 2. skupnega usposabljanja »Kako zgraditi izjemno ekipo«

PROJEKTI

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00