+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROGRAM IN POROČILA

Delamo tisto, kar že dobrih deset let najbolje znamo: povezujemo, združujemo in uresničujemo interese našega članstva in gospodarstva. Smelo in odgovorno.

Pomurska gospodarska zbornica kot ena ključnih podpornih institucij v regiji nudi podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širši lokalni skupnosti.

Smo zaupanja vredna in prezentna sogovornica, nosilka regionalnega razvoja in čezmejnega sodelovanja ter povezovanja.

Po dosedanjih odzivih, rezultatih in izpeljanih aktivnostih je Pomurska gospodarska zbornica ena ključnih podpornih institucij v regiji, ki je v podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širše. Pomurska gospodarska zbornica v našem okolju pušča sled. Sled, ki je zarisana predvsem v interesu in za potrebe gospodarstva.

Svoje delo nenehno nadgrajujemo z novimi vsebinami na ustvarjenih temeljih ter skrbimo za ugled, vlogo in položaj naše zbornice in pomurskega gospodarstva doma in v tujini.


PROGRAM DELA 2023

1. Organizacija
Na PGZ bomo v letu 2023 trije redno zaposleni.

2. Aktivnosti
Osnovno poslanstvo združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja Interesov članstva ostaja, bomo pa v letu 2023 poudarek namenili še/in:

 • Ustvarjanju gospodarskih pogojev - Razpisi iz NOO za zagon investicij iz programa Pomurje 5.0 (45 investicij v višini 250 Mio €)
 • Pripravi projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2027 ( Zbornični projekti: Talent center, Namakanje iz reke Mure, Pomurje 5.0, …. )
 • Priprava novega Intereg čezmejnega projekta » Right Profession – Pravi poklic«. Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva.
 • Uvajanje dodatnih novih programov Vajeništva v regijo (živilska industrija, gradbeništvo, …)
 • Priprava dokumentacije za začetek projekta »Namakanje«
 • Priprava dokumentacije za začetek projekta »Talent center«
 • Priprava novega projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana skupaj z ZKŽP/GZS
 • Izvajanje točke SPOT regije
 • Dokončno uredili problematiko geotermije z interventnim zakonom
 • Razpis »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo
 • Skupaj z Vestnikom bomo izvedli dogodek Pomursko podjetje in naj zaposlovalec leta
 • Izvajali bomo predstavitve poklicev za učence v podjetjih in na šolah
 • Nov katalog Pomurskega gospodarstva
 • Izvedli tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2023/2024
 • Izpeljali strokovno ekskurzijo v Leskovac in eno visoko tehnološko podjetje v Evropi
 • Aktivno sodelovali pri vzpostavitvi RDO Pomurje
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter slupaj z Ajpes izdali zloženko Regijski kazalniki gospodarjenja
 • Organizirali že tretji tradicionalni Slovensko Madžarski poslovni forum
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
 • Podjetjem bomo v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin
 • Prisotni bomo pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu AGRA v Gornji Radgoni in gradbenem sejmu MEGRA
 • Sodelovali s sosednjimi partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter nadaljevali delo in priprave na čezmejnih skupnih projektih.
 • Izmenjevali dobro prakso skozi delo delujočih odborov (človeški viri, turizem, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servisi in ustanovili novi odbor za geotermijo)
 • Izvajali informiranje, izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter regijska srečanja
 • Preko svojih predstavnikov bomo delovali v organih javnih institucij, agencij ter občin (sveti zavodov)
 • Aktivni bomo pri pridobivanju novih članov - projekt 10 novih članov
 • Izvedli prijave projektov kot partnerji oz. nosilci (Intereg - 2x in KOC hrana,…)
 • ter izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo tako nam, kot tudi članom prinašale neposredne koristi
ARHIV - PROGRAM DELA

LETNA POROČILA

Doseženi rezultati in izvedene aktivnosti letno potrjujejo našo pravilno usmeritev. Naše članstvo predstavlja tri četrtine gospodarske moči celotne regije, tako po prihodkih, kapitalu in dobro polovico po številu zaposlenih.

ARHIV - LETNA POROČILA

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00