+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROJEKT: KOC HRANA

31. 12. 2018


Kompetenčni center za razvoj kadrov v agroživilski industriji


Kompetenčni center za razvoj kadrov v agroživilski industriji (KOC Hrana) odgovarja na aktualne izzive, saj je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v agroživilski panogi.


O projektu

Namen pričetka projekta KOC HRANA v letu 2017 je bil v sofinanciranju vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju hrane, ki ga izvaja partnerstvo in bi tako prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v panožnih podjetjih ter omogočal krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilj prvega projekta KOC HRANA je bil vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo.

V okviru projekta smo na začetku predvideli, da dosežemo vsaj 1659 vključitev v usposabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva. Rezultati projekta KOC HRANA so bili v letih 2017 – 2018 izpolnjeni in preseženi.


Če izpostavimo nekaj številk KOC HRANA:


Projekt KOC Hrana delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen projekta je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju hrane, ki ga izvaja partnerstvo in bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v panožnih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.


Cilji projekta

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo. V okviru projekta bo predvidoma doseženo vsaj 1659 vključitev v usosabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.


Kvantificirani cilji (kazalniki), ki smo jih spremljali na ravni projekta:

 • število vključenih v programe usposabljanja;
 • število izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na ravni panoge/področja delovanja KOC;
 • število oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo oziroma spremembo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

Financiranje KOC HRANA

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 1. 3. 2017 objavil rezultate za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/2018. Med podprtimi projekti je tudi projekt KOC Hrana, za katerega smo na Pomurski gospodarski zbornici v sodelovanju z GZS ZK ŽP ter panožnimi partnerji uspeli pridobiti sofinanciranje za izvedbo planiranih aktivnosti v višini 293.964,30 EUR. Projekt KOC Hrana delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


 • 31. 12. 2018


  Pomembnejše aktivnosti projekta


  Model kompetenc KOC Hrana – povzetek, 26. 9. 2017

  Kmetijska in živilska podjetja se zavedajo nujnosti vseživljenjskega učenja, ker so le kompetentni zaposleni lahko upravljavci sprememb, ki prispevajo k zagotavljanju konkurenčnega položaja na trgu in dvigu dodane vrednosti. Zato celotna panoga usmerja vse sile v razvoj zaposlenih, ki bodo znali prepoznati in uvesti inovativne tehnologije in procese, se znali odzvati na povpraševanje in potrebe trga ter krepiti povezovanje med industrijo in raziskovalno sfero.

  Panožni model kompetenc za kadre zaposlene v kmetijskih in živilskih podjetjih predstavlja dokument oz. študijo, ki odgovarja na vprašanja, katere so ključne kompetence za 7 izbranih panožnih profilov v sedanjosti in tudi v prihodnosti (5-7 let). Panožni model je razvojno naravnan in upošteva globalne gospodarske trende.

  Panožni model kompetenc, izdelan v KOC Hrana, je orodje za upravljanje s kompetencami v agroživilski panogi. Poleg ključnih kompetenc za delo v izbranih panožnih profilih vključuje tudi načrt usposabljanj, ki vplivajo na razvoj tistih kompetenc, za katere je bilo ugotovljeno odstopanje med dejansko/trenutno razvitostjo in želeno/ciljano razvitostjo kompetenc. Je temeljni dokument za izboljšanje ključnih kompetenc izbranih panožnih profilov zaposlenih v panogi.


  KOC Hrana se predstavlja na Sejmu Agra v Gornji Radgoni, 30. 8. 2017

  V okviru aktivnosti in sodelovanja Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij GZS na sejmu Agra v Gornji Radgoni, smo skupaj s panožnimi podjetji uspešno promovirali tudi delovanje KOC Hrana.

  Delovanje Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij GZS, produkte panožnih podjetij s področja živilstva ter posledično tudi delovanje KOC Hrana, smo v času sejma predstavljali na atraktivni stojnici.

  Obiskalo nas je ogromno visokih gostov, od ministra za kmetijstvo g. Dejana Židana, različnih gospodarskih delegacij in posameznikov ter tudi predsednik državnega zbora, gospoda Milan Brgleza (na fotografiji).


  Nekaj utrinkov s sejma najdete na spodnjih fotografijah.


  Objavljeni povzetki razvojne konference projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov in izobraževalcev odraslih, 17. 5. 2017

  Vseživljenjsko učenje je ključ do uspeha, je bilo eno izmed sporočil razvojne konference, ki jo je sklad izvedel v aprilu v Portorožu. Glavni namen dogodka je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih.

  Udeleženci konference so izpostavili, da so za gospodarstvo smiselni krajši, prilagojeni in fokusirani programi. Rezultat dogodka je tudi večje zavedanje o povezanosti izobraževanja in izboljšanega dela posameznikov in organizacij. Izobraževalci so izpostavili tudi večje zavedanje o tem, da je treba pri pripravi programov sodelovati z delodajalci ter tudi znati prodajati. Veščina prodajanja je tista, ki je vztrajno izpostavljena kot povprečno ali slabše razvita.


  Prvi skupni sestanek partnerstva KOC HRANA

  Zaradi potrebe po hitrem zagonu projekta KOC HRANA smo dne 23. 3. 2017 na GZS v Ljubljani izvedli 1. SKUPNI SESTANEK PARTNERSTVA KOC HRANA. Na srečanju smo dorekli terminski plan, predstavili potek dela, osnovna pravila ter se dogovorili v zvezi zagona KOC Hrana.

  Nekaj utrinkov srečanja najdete na spodnjih fotografijah.

 • 31. 12. 2018


  KOC Hrana se nadaljuje s projektom KOC Hrana 2


  kochrana.gzs.si

PROJEKTI

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00