Javna pooblastila

Pomurska gospodarska zbornica izvaja določena dogovorjena javna pooblastila, ki so v pristojnosti GZS (izvorna spričevala, ATA karnet).

  • Potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin"
  • Overovitve mednarodnih pogodb, faktur in drugih listin na zahtevo tujih organov
  • Potrdila o poreklu blaga na osnovi zakonodaje tujih držav in na tujih obrazcih
  • ATA zvezki


Nova storitev, ki jo podjetjem in potencialnim podjetnikom nudimo pod okriljem Pomurske gospodarske zbornica, je tudi opravljanje postopkov VEM (Vse na enem mestu), na podlagi dovoljenja Ministrstva za javno upravo.

Več informacij >>

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.