Raziskovalne organizacije

Registrirane raziskovalne organizacije v Pomurju

Zap. št. Podjetje Naslov
1. Elti d.o.o. Panonska 23, 9250 Gornja Radgona
2. Radenska d.d. Zdraviliško naselje 14, 9502 Radenci
3. Inoks d.o.o. Gorička ulica 150, Černelavci, 9000 M. Sobota
4. Zavod za zdravstveno varstvo M.Sobota Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota
5. Daihen Varstroj d.d. Industrijska cesta 4, 9220 Lendava
6. Elrad International d.o.o. Panonska cesta 23, 9250 Gornja Radgona
7. Arcont d.d. Ljutomerska Cesta 29, 9250 Gornja Radgona
8. Mikrobit d.o.o. Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota
9. Galerija Murska Sobota Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota
10. Pokrajinski muzej Murska Sobota Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
11. Roto d.o.o. Gorička ulica 150, Černelavci,9000 M.Sobota
12. Galex d.d. Tišinska ulica 29 G, 9000 Murska Sobota
13. Telesis d.o.o. Plese 9a, 9000 Murska Sobota
14. Pan-Nutri  d.o.o. Industrijska 8, 9000 Murska Sobota
15. Lek Veterina d.o.o. Lipovci 251 a, 9231 Beltinci
16. Proconi d.o.o. Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota
17. Varis Lendava d.o.o. Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava
18. Euro Genom d.o.o. Kocljeva 16, 9000 Murska Sobota
19. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
20. PAZU Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
21. Pomurski tehnološki park d.o.o. Plese 9a, 9000 Murska Sobota
22. Salix d.o.o. Plese 9a, 9000 Murska Sobota
23. Sončni vrt d.o.o. Bogojina 16 b, 9222 Bogojina
24. Splošna bolnišnica Murska Sobota Dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
25. Alojz Mataj s.p. Plečnikova 29, 9000 Murska Sobota
26. Techne d.o.o. Panonska 36, 9000 Murska Sobota
27. Bioprocesi d.o.o. Babinci 12, 9240  Ljutomer
28. Vipoll d.o.o. Bučečovci 1, 9224 Križevci pri Ljutomeru
29. Var d.o.o. Panonska 23, 9250 Gornja Radgona
30. Cleangrad d.o.o. Ulica Rada Pušenjaka 1, 9240 Ljutomer
31. Medicop d.o.o. Obrtna 43, 9000 Murska Sobota
32. Transpak d.o.o. Noršinska 27, 9000 Murska Sobota

 

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.