Projekt "Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet"

Projekt Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet
Projekt »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« se osredotoča na spremembe načina vodenja, kar prispeva k boljšemu zdravju zaposlenih in zmanjševanju absentizma ter z neposrednim učinkom na zmanjševanje stroškov delodajalcev in ZZZS.

Način vodenja zelo pomembno vpliva na vzdušje, odnose, organizacijsko kulturo in vedenje v organizaciji. Pomembno je, da se zaposleni počutijo spoštovane in opažene ter da lahko zadovoljujejo različne potrebe, ki so ob dobrem vodenju, v določenem delu skladne s potrebami organizacije. Tak način vodenja zagotavlja zaposlenim občutek varnosti in pripadnosti, kar odločilno vpliva na dobro počutje in zdravje zaposlenih.
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.