Izvozniki

Mednarodna BORZA ponudb in povpraševanj
Iskanje domačih in tujih poslovnih partnerjev, enoletna objava vaše ponudbe ali povpraševanja na spletnem portalu, v specializiranih revijah in publikacijah.

SloExport
Celovita zbirka slovenskih izvoznikov in eno izmed marketinških orodij za vzpostavitev stikov s tujimi partnerji.

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.