GZS

Gospodarska zbornica Slovenije uvedla novo storitev, namenjeno reševanju nujnih poslovnih problemov članov

15. januarja 2008 je Gospodarska zbornica Slovenije uvedla novo storitev, namenjeno svojim članom, in tako še obogatila svojo siceršnjo ponudbo storitev. Urgenca GZS bo reševala tiste težave članic s področja njenih aktivnosti, ki zahtevajo takojšnjo pozornost. Gre za primere, kot so težave na meji, kljub pridobljenemu ATA zvezku za začasni izvoz blaga iz Slovenije, prepoved nadaljevanje opravljanja prevozov v cestnem prometu s strani domačih ali tujih nadzornih organov, hiter pregled pogodbe, posredovanje kontaktov poslovnih partnerjev in institucij pred odhodom v tujino, ...

Prek dežurne telefonske številke 01 5898 505 bo mreža 20 strokovnjakov vsak delovni dan med 7. in 19. uro nudila pomoč in podporo članom pri reševanju njihovih urgentnih problemov iz poslovanja.

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.