Podpis pogodbe o sofinanciranju

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), kot organ upravljanja za Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Madžarska 2007-2013 je 6. septembra 2011 v Lendavi organizirala slavnostni podpis pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru 2. javnega razpisa navedenega programa. Dogodka se je v imenu SVLR udeležila Hermina Golob, direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje, udeležili pa so se ga tudi programski partnerji in predstavniki vodilnih oziroma projektnih partnerjev z obeh strani meje. Direktor Pomurske gospodarske zbornice, Robert Grah, vodja projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj, je bil eden izmed podpisnikov.

 

 

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.