Občine
Občina Poštna številka Telefon
APAČE 9253 APAČE 02/569 8550
BELTINCI 9231 BELTINCI 02/541 3535
CANKOVA 9261 CANKOVA 02/540 9370
ČRENŠOVCI 9232 ČRENŠOVCI 02/573 5750
DOBROVNIK 9223 DOBROVNIK 02/577 6880
GORNJA RADGONA 9250 G. RADGONA 02/564 3800
GORNJI PETROVCI 9203 PETROVCI 02/556 9000
GRAD 9264 GRAD 02/551 8887
HODOŠ 9205 HODOŠ 02/559 8021
KOBILJE 9223 DOBROVNIK 02/579 9220
KRIŽEVCI 9242 KRIŽEVCI 02/584 4040
KUZMA 9263 KUZMA 02/555 1606
LENDAVA 9220 LENDAVA 02/577 2500
LJUTOMER 9240 LJUTOMER 02/584 9044
MORAVSKE TOPLICE 9226 M. TOPLICE 02/538 1500
MURSKA SOBOTA 9000 M. SOBOTA 02/525 1666
ODRANCI 9232 ČRENŠOVCI 02/577 3480
PUCONCI 9201 PUCONCI 02/545 9100
RADENCI 9252 RADENCI 02/566 9610
RAZKRIŽJE 9240 LJUTOMER 02/584 9900
ROGAŠOVCI 9262 ROGAŠOVCI 02/558 8810
SVETI JUTIRJ 9244 SV. JURIJ 02/564 4520
ŠALOVCI 9204 ŠALOVCI 02/559 8050
TIŠINA 9251 TIŠINA 02/539 1710
TURNIŠČE 9224 TURNIŠČE 02/572 1330
VELIKA POLANA 9225 V. POLANA 02/577 6750
VERŽEJ 9241 VERŽEJ 02/584 4480

 

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.