Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

RAZPISI:

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je v Uradnem listu RS št. 12/10 z dne 19.2.2010 objavila

Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Razpis objavljen na straneh www.rra-mura.si – Vladna pisarna RS

Dodatne informacije v času trajanja razpisa: Regionalna razvojna agencija Mura, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, po elektronski pošti na e-mail naslov: info@rra-mura.si, kontaktna oseba: ga. Vesna Vitez Gomboši.

Roki za oddajo vlog so:

1.rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 15.3.2010, osebna dostava: 16.3.2010 do 14. ure
2.rok: s priporočeno pošto. oddano najkasneje 3.6.2010, osebna dostava: 4.6.2010 do 14. ure
3.rok: s priporočeno pošto: oddano najkasneje 2.9.2010, osebna dostava: 3.9.2010 do 14. ure