Razgovor pomurskih gospodarstvenikov z ministrom za zunanje zadeve Samuelom Žbogarjem s sodelavci na temo gospodarske diplomacije

Dne 19. januarja se je minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar s sodelavci na zbornici pogovarjal s pomurskimi gospodarstveniki o pričakovanjih gospodarstva napram gospodarski diplomaciji. Glede na nastale gospodarske razmere je gospodarska diplomacija ena izmed ključnih dejavnosti pri premagovanju krize in postaja orodje za doseganje višje gospodarske rasti skozi konkretno pomoč slovenskim podjetjem na tujih trgih.