Javni razpis v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007-2013

Razpis je namenjen upravičenim prijaviteljem iz Slovenije in Avstrije. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje iz omenjenega sklada na voljo znesek v višini 32.666.687,19 EUR.
Rok za oddajo vlog je 11. januar 2010
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: www.si-at.eu

Priloga