P1C-Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

25.9.2009 je bil v UL RS št. 74/2009 objavljen Javni razpis za produkt P1C-Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Zaradi velikega povpraševanja po garancijah sklada in subvenciji obrestne mere s strani podjetij, je Ministrstvo za gospodarstvo zagotovilo dodatna sredstva v višini 20 mio EUR garancijskega potenciala. Razpis za izdajo garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1C, v višini 20 mio EUR.

Rok za prijavo na omenjen razpis je 15.10.2009, zato je potrebno s prijavami pohiteti. Vloge, ki bodo prispele po tem roku se kot prepozne zavržejo.

Podrobnejše informacije v zvezi z objavljenim razpisom najdete na spletni strani www.podjetniskisklad.si.