Napovednik dogodkov

  • 27.10. - Seminar "Možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev" in dodajam vabilo za Koledar dogodkov.
  • 22.9. - Seja Odbora za razvoj človeških virov
  • 20.10. Seja Upravnega odbora PGZ
  • 13.10. - Tematsko srečanje predstavnikov Zavoda za zaposlovanje z delodajalci (aktualne razmere na trgu dela, aktualni ukrepi aktivne politike zaposlovanja, predstavitev elektronskih storitev zavoda, informacija o zaposlovanju tujcev)
  • 29.10. - Seminar: "Prenehanje pogodbe o zaposlitvi"