Program izvajanja pomoči omejene vrednosti – pomoč DE MINIMIS

Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Program izvajanja pomoči omejene vrednosti. Ukrep pomoči omejene vrednosti je eden od ukrepov v paketu ukrepov za pomoč podjetjem v času finančne krize in pomeni dopolnjevanje že obstoječih kreditnih in garancijskih ukrepov pomoči. Program izvajanja pomoči omejene vrednosti vključuje štiri sklope vsebin – namene: izvajanje razvojnih projektov podjetij, usposabljanje zaposlenih, samozaposlovanje in prezaposlovanje skupin zaposlenih. Namenjena je za financiranje in sofinanciranje že začetih razvojnih projektov in pospešeno izvajanje programov usposabljanja ter prezaposlovanja zaposlenih za ohranjanje in krepitev dolgoročne konkurenčnosti dejavnosti v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Ukrep traja do 31.12.2010, skupna višina de minimis pomoči in pomoči po tem programu, ki jo prejemnik prejme v obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2010, ne sme preseči 500.000,00 EUR. V naslednjih mesecih lahko pričakujemo, da bodo Ministrstvo za gospodarstvo, Slovenski podjetniški sklad, občine in druga posredniška telesa objavila razpise za pridobitev omenjenih oblik državne pomoči.