Celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (Projekt Polet, fokusni članek)

V podjetjih je vedno bolj v ospredju potreba po sistematičnih, celovitih in dolgoročnih ukrepih, ki ohranjajo ter izboljšujejo zdravje in varnost vseh zaposlenih, ter ukrepih za prilagajanje dela spremembam, ki se pri zaposlenih pojavijo s starostjo.

S tem namenom se razvija in v podjetja vpeljuje Celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz 120 sodelujočih podjetjih iz Kohezijske regije Vzhodne Slovenije (KRVS) – v okviru projekta Polet, pomagal in jih opolnomočil pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi.

Več ...