Na pobudo PGZ je bila 28. 8. 2019 izvedena Skupna seja Razvojnega sveta Pomurske regije in Sveta Pomurske razvojne regije

Seja je bila sklicana na pobudo članov-podjetij naše zbornice, zaradi nujnosti reševanja problematike onemogočanja izkoriščanja regijskega geotermalnega potenciala, kot dolgoročnega vira in primerjalne prednosti regije za razvoj gospodarskih dejavnosti.
Članom je bila prikazana celotna problematika tega področja in seveda aktivnosti, ki potekajo v smeri reševanja težav podjetij v regiji.