Ogled Talentcentra v Grazu

V petek, 21. junija 2019 je Pomurska gospodarska zbornica organizirala ogled Centra za talente (Talentcenter) v Grazu. Strokovne ekskurzije so se udeležili predstavniki podjetij Pomgrad in skupine Panvite ter Odbora za razvoj človeških virov. Ogledali smo si center, ki so ga v sklopu Gospodarske zbornice (WKO) Graz zgradili v sosednji Avstriji. Pri zasnovi in obratovanju centra se je zbornica posvetovala z graško univerzo, ki jim je zagotovila metodo merjenja sposobnosti, spretnosti, znanj in veščin otrok. Center je v prvi vrsti namenjen osnovnošolcem v zadnji triadi, kjer s pomočjo motoričnih testov in testov znanj določijo, kateri poklici so za posameznega otroka najbolj primerni. Vsakemu, ki se testira pri njih računalnik določi 15 poklicev, ki so zanj najprimernejši in še dodatnih 15 poklicev, pri katerih poleg sposobnosti in kompetenc upoštevajo še izražene želje otrok. V tem centru se testira približno 80% osnovnošolcev, ki k njim pridejo v sklopu šole. Center pa sprejema tudi posameznike, ki se želijo testirati in jih le-to omogoči prosti plačilu. Za uspešno opravljen preizkus pa je potrebno odlično znanje nemškega jezika. Udeleženci so bili nad videnim navdušeni, in vsi smo bili mnenja, da bi nekaj podobnega bilo potrebno tudi v naši regiji.