Posvet GZS: Domino učinek Zakona o minimalni plači, četrtek 23. 5. 2019, GZS Ljubljana

Novela Zakona o minimalni plači, sprejeta decembra 2018, bo s 1. 1. 2020 stopila v celoti v veljavo. To pomeni konec prehodnega obdobja in uveljavitev izključitve dodatkov, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, iz minimalne plače.

Trenutno je vprašanje Zakona o minimalni plači najbolj akuten problem gospodarstva, saj bo po analizi GZS naslednje leto, če bo zakon uveljavljen, skoraj polovica zaposlenih v istem plačnem razredu. Na posvetu bomo razpravljali o tem, kakšni bodo učinki novele Zakona o minimalni plači na konkurenčnost gospodarstva kot celote, posameznih panog in podjetij, plačna razmerja med zaposlenimi, zaposlovanje, na bonitetno oceno Slovenije, ter kako se bodo morali na to odzvati gospodarski subjekti.

Posvet je brezplačen.

Več ...