ALI STE VEDELI? Najnovejše statistike o zdravstvu v Evropski uniji kažejo, da ima 1 od 6 oseb težave v duševnem zdravju.

ALI STE VEDELI?

Najnovejše statistike o zdravstvu v Evropski uniji kažejo, da ima 1 od 6 oseb težave v duševnem zdravju. Pri tem nastajajo neposredni in posredni stroški, ki bremenijo zdravstvene sisteme in naj bi znašali preko 600 milijard evrov.
Več info najdete v Poročilo o pregledu zdravstva v Evropi

Objava v okviru Projekta NAPREJ, kjer razvijamo Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj, kateri dokazano vplivajo na varnost in zdravje pri delu.