28. april 2019 je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

28. april 2019 je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Mednarodna organizacija dela (ILO) predstavlja 100-letno delovanje na področju izboljšanja varnosti in zdravja pri delu. Letos pozornost posveča tudi velikim tehnološkim, demografskim in drugim spremembam ter novo nastajajočim tveganjem pri delu v prihodnosti.

Več na: www.un.org/en/events/safeworkday

V okviru Projekta NAPREJ razvijamo Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj, kateri dokazano vplivajo na varnost in zdravje pri delu.