JAVNI RAZPIS P4 - sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 - 2011

Slovenski podjetniški sklad Produkt P4 - javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 - 2011

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 19/2009 z dne 13.3.2009.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme
v obdobju 2009 - 2011
 
Javni razpis je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem za pridobitev subvencije za vlaganja v novo tehnološko opremo. Pravico do prijave imajo podjetja, ki bodo izvedla investicije, ki se bodo odvijale od dneva oddaje vloge do 30.03.2011!

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo.
Začetne investicije so:
investicije v materialna in nematerialna sredstva, povezana:
 • z ustanavljanjem novega podjetja,
 • s širitvijo obstoječega podjetja,
 • z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode
 • ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje obstoječega podjetja.
Namen je spodbujanje začetnih investicij, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšem nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega.

2. VIŠINA SUBVNECIJE
 • za mikro in mala podjetja:
  • spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR brez DDV,
  • višina sofinanciranja je 50% (30% osnova + 20% za mikro in mala podjetja) upravičenih stroškov za sofinanciranje,
  • minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 50.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR,
  • podjetje mora zagotavljati vsaj 50% lastnih virov, ki ne vključujejo državne pomoči.
 • za srednje velika podjetja:
  • spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR brez DDV,
  • višina sofinanciranja je 40% (30% osnova + 10% za srednje velika podjetja) upravičenih stroškov za sofinanciranje,
  • minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 40.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR
  • podjetje mora zagotavljati vsaj 60% lastnih virov, ki ne vključujejo državne pomoči
 • za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja:
  • spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 100.000 EUR brez DDV,
  • višina sofinanciranja je 30% upravičenih stroškov za sofinanciranje,
  • minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 30.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 95.000 EUR,
  • podjetje mora zagotavljati vsaj 70% lastnih virov, ki ne vključujejo državne pomoči,

Rok za predložitev vlog je 24.04.2009.