3 DNEVNO PEDAGOŠKO – ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV PRI DELODAJALCIH, dvorana PGZ; 12., 14. in 25. marec 2019

Nudimo vam možnost pridobitve pedagoško andragoške usposobljenosti mentorjev, ki je poleg ustrezne izobrazbe pogoj, da se organizacija – podjetje lahko vključi v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom v tri letnih izobraževalnih programih.

Program in prijavnica (.doc)