Podeljena priznanja POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA INOVACIJE 2018

V četrtek 29. novembra 2018 so bila na 24. konferenci Pomurskega društva za kakovost podeljena priznanja POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA INOVACIJE 2018. Pomurska gospodarska zbornica je z namenom spodbujanja inovativnosti v regiji objavila že sedemnajsti razpis za podelitev priznanj najboljšim inovacijam.

Priznanje za najboljše regijske inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom pomurskih podjetij in njenih inovatorjev in s tem promocijo inovativnosti v Pomurju in širše. Na razpis za leto 2018 je v razpisanem roku prispelo pet vlog, ki jih je komisija v sestavi dr. Majda Povše, mag. Daniel Copot in Silvijan Čivre (komisija deluje v sklopu Odbora za razvoj, inovacije in konkurenčnost podjetij) v skladu z veljavnim Pravilnikom o podeljevanju priznanj inovacijam pregledala in ocenila ter podelila eno bronasto, dve srebrni in dve zlati priznanji.