Predstavniki podpornega podjetniškega okolja v Pomurju zbrani na srečanju v organizaciji SPOT svetovanje Pomurje

Srečanje je potekalo na naši zbornici v sredo 28. novembra in je bilo namenjeno poglobitvi sodelovanja med različnimi subjekti podpornega okolja v regiji.