Razgovor pomurskih direktorjev z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo g. Gregorjem Golobičem

Razgovor pomurskih direktorjev z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo g. Gregorjem Golobičem

Razgovor pomurskih direktorjev z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo g. Gregorjem Golobičem in njegovimi najožjimi sodelavci na temo možnost črpanja sredstev za vlaganje v raziskave in razvoj ter predstavitev javnih razpisov, ki bodo namenjeni malim, srednjim in velikim podjetjem.