Na festivalu mladi za napredek  Pomurja, Pomurska gospodarska zbornica z dvema dogodkoma

Na festivalu mladi za napredek Pomurja, Pomurska gospodarska zbornica z dvema dogodkoma

Pomurska gospodarska zbornica je letos že šestič zapored sodelovala na festivalu mladih v Pomurju, ki ga organizira Regionalni center Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije Tokrat kar z dvema dogodkoma "Študentskim forum", ter z okroglo mizo "Zakaj po študiju nazaj v Pomurje".

Osnovni namen prireditve je predstavitev zaposlitvenih možnosti v regiji in povezati podjetja, njihove predstavnike ter mlade študente. Želimo si predvsem, da mladi naredijo nekaj več za svojo prepoznavnost in si že v času študija izberejo podjetje v katerem želijo delati po študiju in z njim navezal kontakte, ter mu ponudil različne oblike sodelovanja. Kljub stereotipu » manj razvite regije možnost za zaposlitev v Pomurju so ampak se je potrebno zanje potruditi.

Debata okrogle mize je bila predvsem usmerjena na problematiko vračanja Pomurskih študentov nazaj v domačo regijo, ter njihovemu vključevanju v pomursko poslovno okolje in seveda o deficitarnih in neustreznih poklicnih profilih med mladimi. Ključnega pomena je da omogočimo mladim diplomantom, da v naši regiji uspevajo z znanjem ki si ga pridobijo na študiju ter potem to znanje prenesejo na konkretne projekte v našem okolju. Žal pa je dejstvo, da se Pomurski študentje v 57 % odločajo za družboslovne smeri študija in le 18 % njih se odloči za naravoslovno tehnične smeri, ki jih pa naše gospodarsko okolje najbolj potrebuje.