4. Redna seja PGZ

4. Redna seja PGZ

Upravni odbor Pomurske gospodarske zbornice je imel 02.12. svojo četrto redno sejo na kateri je obravnaval program dela za leto 2009, gostil akademika prof.dr. Igorja Emrija, ter sprejel več ukrepov za razbremenitev pomurskega gospodarstva.

  • Znižanje splošne davčne olajšave pod 20%
  • Ponovna uvedba olajšave za investicije v višini najmanj 30%
  • Znižanje prispevkov za socialno varnost za 5% ( selektivno/povprečno )
  • Ustanovitev sklada oz. agencije za začasno brezposelne.
  • Za zagotovitev strokovnega kadra na področju tehničnih poklicev , ki ga v gospodarstvu izrazito primanjkuje, je potrebno korigirati sistem izobraževanja in štipendiranja ( korekcija javnega sklada republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ).

Poudarek pa je bil predvsem da se ukrepi sprejmejo čim prej oz. takoj, saj vsako odlašanje pomeni poglobitev krize. Vsi člani UO so se strinjali tudi z predlogom, da se je treba čimprej sestati s predstavniki bank in jim predstaviti nabor razvojnih projektov ter kapitalskih investicij, ki bi jih morale banke finančno spremljati.

Pomurski akademik prof.dr. Igor Emri pa je člane UO seznanil s projektom » Instrumenti za dvig konkurenčnosti regije » s katerim naj bi Pomurje v desetih letih doseglo povprečje EU.