Odbor za razvoj človeških virov

Ustanovljen "odbor za razvoj človeških virov"

Na pobudo vodstva Pomurske gospodarske zbornice ter upravnega odbora je bil formiran odbor za razvoj človeških virov. Ker že ena izmed prioritetnih aktivnosti plana dela za prihodnje leto daje poseben poudarek akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po kadrih ter prilagajanje izobraževalnega sistema v regiji dejanskim potrebam gospodarstva. Na prvi seji so bili predstavljeni rezultati ankete, ki jo je izvedla Pomurska gospodarska zbornica "Ugotavljanje potreb po kadrih v pomurskih podjetjih do leta 2012". Rezultati ankete so samo potrditev, da imamo v regiji preveč družboslovnega kadra, ki ga izobražujemo na zalogo, kronično pa podjetjem primanjkuje naravoslovno tehničnega kadra. Naloge in aktivnosti odbora bodo usmerjene v promocijo deficitarnih poklicev ter izvedbi akcijskega načrta "zadovoljevanja regijskih potreb po kadrih".