Odbor za razvoj inovacije in konkurenčnost Pomurskih podjetij

Po dveh in pol letih zopet zaživel "odbor za razvoj inovacije in konkurenčnost Pomurskih podjetij"

Po nekajletnem premoru se je v novi sestavi sestal "odbor za razvoj inovacije in konkurenčnost Pomurskih podjetij". V času svojega delovanja je bil eden izmed najbolj tvornih odborov v regiji in jedro izmenjave dobrih praks na področju razvoja in raziskav ter priprave zahtevnih tehnoloških projektov na razpise EU. Na 1. oz 12. seji je bil gost odbora pomurski akademik prof. dr. Igor Emri, ki je predstavil skupni projekt "z znanjem in organiziranim inovativnim okoljem do konkurečnih prednosti podjetij v regiji". Program dela odbora bo predstavljen na naslednji seji, ki jo bomo izpeljali v začetku leta 2009.