USPEŠNO SMO IZVEDLI SEMINAR: OPRAVLJANJE ČEZMEJNIH STORITEV V AVSTRIJI PO 1.1.2017

Nova avstrijska zakonodaja s 1. januarjem 2017 zaostruje pogoje za opravljanje storitev slovenskih podjetij v Avstriji.
Kaj bo po novem letu skrbi tudi pomurske podjetnike, ki svoje storitve opravljajo v Avstriji.
Zato smo v sodelovanju z OOZ Murska Sobota 15. decembra izvedli seminar, na katerem smo podjetjem predstavili izzive in težave, ki jih lahko pričakujejo, če poslujejo v Avstriji.