Slovenski podjetniški sklad

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada za mikro, mala in srednja podjetja

Produkt P4 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi
 
Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 88/2008 z dne 12.9.2008.

  • Prejemnik mora pri izvajanju projekta dosledno izpolnjevati zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o izvajanju projekta!

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti in Priročnik CGP sta objavljena na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) na:

http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/

Upravičence se obvešča, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo vključeni na seznam upravičencev, ki obsega navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije.

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah: (02) 234 12 52 (Marjana Šipek), (02) 234 12 72 (mag. Manfred Lepej), (02) 234 12 45(Jožef Babič), (02) 234 12 74 (Bojana Mikeln) in (02) 234 12 64(mag. Boštjan Vidovič).

ObrazciJavni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 (475kB)