Ugodni krediti SID Banke iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Obveščamo vas, da je SID Banka objavila programe iz Posojilnega sklada za MSP. Tako bo SID Banka v sodelovanju z MGRT financirala naložbe, poslovanje in kapitalsko utrjevanje MSP. Glavne prednosti so dolge ročnosti, dolg moratorij na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje kreditov in ugodne obrestne mere.

Več informacij o programih, razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo, lahko pridobite na spletni strani SID banke, tukaj.
Obvestilo za javnost.