Objavljen 7. Javni razpis za sof. začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest - ZRPPR1015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 27.2.2015, v Uradnem listu RS, št. 12/15, objavilo 7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Višina razpisanih sredstev je 2.000.000 EUR:

  • okvirna višina za sklop A je 500.000 EUR za leto 2015,
  • okvirna višina za sklop B je 1.500.000 EUR za leto 2015.

Rok za oddajo vlog je 26.3.2015 do 12. ure.
Podrobnejše informacije o razpisu se nahajajo na spletni strani MGRT.