Novo javno povabilo delodajalcem: Iz faksa takoj praksa

Celotno javno povabilo, kakor tudi obrazec »Ponudba« so objavljeni na naslednji spletni povezavi:
www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi