5. februarja smo izvedli 6. sejo volilne skupščino PGZ, kjer smo izvolili novo vodstvo ter člane Upravnega in Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2013-2018. Za predsednika je bil ponovno izvoljen dosedanji predsednik Štefan Sobočan, Upravni odbor pa ostaja v 35 članski sestavi po ključu terirorialne in branžne zastopanosti. Sprejeta je bila tudi nova članarina za leto 2013.
Seznam članov UO in NO
Članarina za leto 2013