Razpis za inovacije POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE v letu 2011 v POMURSKI regiji – rok za oddajo 20.04.2012

Gospodarska zbornica Slovenije, v njenem sklopu Pomurska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom Podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Pomurske gospodarske zbornice.


Razpis za inovacije PGZ
Prijavni obrazec
Smernice za prijavo
Dodatne smernice za ocenjevanje
Navodila za ocenjevanje
Pravilnik