2. JAVNI POZIV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30.12.2011 objavilo 2. JAVNI POZIV iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011.

Dokumentacija