SID Banka

Obveščamo vas, da je SID banka 21. 11. 2011 na svoji spletni strani www.sid.si objavila vabilo za financiranje tehnološko-razvojnih projektov gospodarskih družb v okviru ukrepa finančnega inženiringa. Ta kreditna linija je pomembna novost v ponudbi SID banke, saj bodo imeli ti krediti status državne pomoči. Obrestna mera bo namreč nižja od referenčne obrestne mere, ki jo kot kriterij za državno pomoč določa Evropska komisija. Financiranje bo SID banka izvajala neposredno.