Strokovna ekskurzija v visoko razvojno podjetje Iskra Avtoelektrika v Šempeter pri Gorici

Strokovni obisk spada v aktivnosti PGZ za podporo inovativnosti in je delno sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj.