Javni razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja z delom 2010/2011 (108. JR - PUD 2010/2011)

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente.
Razpisna dokumentacija se nahaja na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje (www.sklad-kadri.si).