4. novembra smo na PGZ skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za zunanje zadeve, JAPTI-jem, SID Banko, GZS in Obrtno zbornico Slovenije, organizirali Seminar o instrumentih podpre pri vstopu na nove trge.

4. novembra smo na PGZ skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za zunanje zadeve, JAPTI-jem, SID Banko, GZS in Obrtno zbornico Slovenije, organizirali Seminar o instrumentih podpre pri vstopu na nove trge.