Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih

Že tretjič smo prav tako v sodelovanju s CPU izvedli pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih. Tokrat smo usposobili 24 mentorjev, skupaj pa že preko 100.