3. seja Skupščine PGZ

Na 3. seji Skupščine PGZ , ki je bila 6. maja 2010 se je sprejemal program dela in finančni načrt za leto 2010, kakor tudi letno poročilo za leto 2009. Vabljeni gost je bil krizni menedžer mag. Robert Ličen.