Plan dela 2020

Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih interesov, bomo v letu 2020 posebni poudarek namenili še/in:

 • Ustvarjanju gospodarskih pogojev, za povečanje obsega proizvodnje, zaposlenosti, izvoza in tujih investicij
 • Izvajanju promocije regijskega gospodarstva ter javno izražali zahteve gospodarstva in opozarjali na nepravilnosti
 • Sodelovali bomo pri načrtovanju in izvajanju projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2027
 • Izvajanju že tretje faze čezmejnega projekta » Right Profession – Pravi poklic«, kjer smo tako v prvi fazi kot drugi bili vodilni partner. Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva (Dual Transfer)
 • Uvajanju programov Vajeništva v regijo
 • Izvajali bomo projekt kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana 2 skupaj z ZKŽP/GZS
 • Izvajali aktivnosti točke SPOT Pomurje
 • Organizirali Slovensko Madžarski poslovni forum na Madžarskem
 • Skupaj z našim IT podjetjem Hakl IT bomo izvedli posvet o digitalnem poslovanju
 • Povečanju možnosti internacionalizacije obstoječim pomurskim podjetjem (opravljanje čezmejnih storitev) in odpirati poti novim neposrednim tujim in domačim investicijam v regijo (predvsem specializacija za Madžarski trg)
 • Dokončno uredili problematiko geotermije…
 • Izvesti razpis in ocenili »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo.
 • Izvesti že tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2020/2021
 • Izpeljali za člane odbora za razvoj strokovno ekskurzijo v eno visoko tehnološko podjetje v Evropi
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
 • Podjetjem bomo v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin
 • Prisotni pri skupnem nastopu gradbenih podjetij na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni
 • Prisotni bomo pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
 • Sodelovali s sosednjimi partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter nadaljevali delo na čezmejnih skupnih projektih.
 • Izmenjevali dobro prakso skozi delo delujočih odborov (človeški viri, turizem, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servisi)
 • Aktivno sodelovali pri vspostavitvi RDO Pomurje
 • Skupaj z časopisno hišo vestnik izvedli dogodek Pomursko podjetje leta 2019
 • Izvajali strokovno podporo, informiranje, izobraževanja, usposabljanja, seminarje, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter regijska srečanja za dvig kompetenc naših članov
 • Vpeljati redne mesečna popoldanska srečanja z znanimi gosti iz gospodarstva
 • Zagotavljali kvalitetno in hitro izvajanje javnih pooblastil – potrjevanje trgovinskih in drugih listin
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter izdali Regijske kazalnike gospodarjenja
 • Aktivni pri pridobivanju novih članov (projekt 20 novih članov)
 • Aktivirali novo spletno stran www.pgz.si
 • Preko svojih predstavnikov bomo delovali v organih javnih institucij, agencij ter občin (sveti zavodov)
 • ter izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo tako nam, kot tudi članom prinašale neposredne koristi in omogočale rast in razvoj ter konkurenčnost. 
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.