Plan dela 2019

Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih interesov, bomo v letu 2019 posebni poudarek namenili še/in:

 • Ustvarjanju gospodarskih pogojev, za povečanje obsega proizvodnje,
 • zaposlenosti, izvoza in tujih investicij
 • Izvajanju promocije regijskega gospodarstva ter javno izražali zahteve gospodarstva in opozarjali na nepravilnosti
 • Sodelovali bomo pri načrtovanju in izvajanju projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2022
 • Izvajanje že tretje faze čezmejnega projekta » Right Profession – Pravi poklic«, kjer smo tako v prvi fazi kot drugi bili vodilni partner. Projekt druge faze se zaključuje meseca avgusta 2019 in z septembrom že začnemo z tretjo fazo projekta, ki smo ga dobili na novem tenderju jeseni 2018. Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva (Dual Transfer)
 • Uvajanje programov Vajeništva v regijo
 • Nova prijava in izvajanje projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana 2 skupaj z ZKŽP/GZS
 • Izvajanje točke SPOT regije
 • Izvajanje aktivnosti v povezavi z študijo Družinskega podjetništva v Pomurju
 • Skupaj z Tehnološkim parkom izvajanje projekta »Aktivacije mladih talentov«
 • Organizirali Slovensko Madžarski poslovni forum v Moravskih Toplicah
 • Skupaj z našim IT podjetjem Hakl IT bomo izvedli tri dnevno akademijo o brezpapirnem poslovanju
 • Zaključiti začete aktivnosti v sklopu dodatnih sredstev za podjetniške naložbe iz Zakona za Pomurje (zaključek zakona do konca leta 2019).
 • Povečanju možnosti internacionalizacije obstoječim pomurskim podjetjem in odpirati poti novim neposrednim tujim in domačim investicijam v regijo (predvsem specializacija za Madžarski trg)
 • Izvesti razpis in ocenili »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo.
 • Izvesti že tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2019/2020
 • Izpeljali za člane odbora za razvoj strokovno ekskurzijo v dve visoko tehnološki podjetji v Evropi.
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
 • Podjetjem bomo v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin
 • Prisotni pri skupnem nastopu gradbenih podjetij na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni
 • Prisotni bomo pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
 • Sodelovali s sosednjimi partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter nadaljevali delo na čezmejnih skupnih projektih.
 • Izmenjevali dobro prakso skozi delo delujočih odborov (človeški viri, turizem, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servisi)
 • Aktivno sodelovali pri vzpostavitvi RDO Pomurje
 • Izvajali informiranje, izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter regijska srečanja
 • Vpeljati redna mesečna popoldanska srečanja z znanimi gosti iz gospodarstva
 • Zagotavljali kvalitetno in hitro izvajanje javnih pooblastil – potrjevanje trgovinskih in drugih listin
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter izdali Regijske kazalnike gospodarjenja
 • Pričeli z aktivnostmi integracije zborničnega sistema v Pomurju ( PGZ/OOZ/KGZ ).
 • Aktivni pri pridobivanju novih članov (projekt 30 novih članov)
 • Aktivirali novo spletno stran www.pgz.si
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.