Plan dela 2018

PROGRAM DELA ZA LETO 2018

Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih interesov, bomo v letu 2018 posebni poudarek namenili še/in:

 • Ustvarjanju gospodarskih pogojev, za povečanje obsega proizvodnje, zaposlenosti, izvoza in tujih investicij
 • Izvajanju promocije regijskega gospodarstva ter javno izražali zahteve gospodarstva in opozarjali na nepravilnosti
 • Sodelovali bomo pri načrtovanju in izvajanju projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2022
 • Izvajanju druge faze čezmejnega projekta » Right Profession 2– Pravi poklic«, kjer smo v prvi fazi bili in tudi v drugi fazi smo vodilni partner. Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva.
 • Uvajanju programov Vajeništva in ostalih tehniški programov v srednje poklicno tehniško izobraževanje
 • Izvajanju projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana skupaj z ZKŽP/GZS
 • Izvajanju vstopne točke SPOT regije
 • Izvajanju aktivnosti v povezavi z študijo Družinskega podjetništva v Pomurju
 • Skupaj z Tehnološkim parkom izvajanje projekta 2018/2019 »Aktivacije mladih talentov«
 • Zaključku začetnih aktivnosti v sklopu dodatnih sredstev za podjetniške naložbe iz Zakona za Pomurje (zaključek zakona do konca leta 2019, razpis januar 2018).
 • Povečanju možnosti internacionalizacije obstoječim pomurskim podjetjem in odpirati poti novim neposrednim tujim in domačim investicijam v regijo (predvsem specializacija za Madžarski trg)
 • Izvedli razpis in ocenili »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo.
 • Izvedli že tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2018/2019
 • Izpeljali za člane odbora za razvoj strokovno ekskurzijo v Švico v dve visoko tehnološki podjetji (IWC in Pilatus)
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
 • Podjetjem bomo v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin
 • Prisotni pri skupnem nastopu gradbenih podjetij na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni
 • Prisotni bomo pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
 • Sodelovali s sosednjimi partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter nadaljevali delo na čezmejnih skupnih projektih.
 • Izmenjevali dobro prakso skozi delo delujočih odborov (človeški viri, turizem, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servisi)
 • Izvajali informiranje, izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter regijska srečanja
 • Vpeljati redne mesečna popoldanska srečanja z znanimi gosti iz gospodarstva
 • Zagotavljali kvalitetno in hitro izvajanje javnih pooblastil – potrjevanje trgovinskih in drugih listin
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter izdali Regijske kazalnike gospodarjenja
 • Pričeli z aktivnostmi integracije zborničnega sistema v Pomurju ( PGZ/OOZ/KGZ ).
 • Aktivni pri pridobivanju novih članov
 • Preko svojih predstavnikov bomo delovali v organih javnih institucij, agencij ter občin (sveti zavodov) ter izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo tako nam, kot tudi članom prinašale neposredne koristi
Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.