Članarina


Članarina Pomurske gospodarske zbornice za leto 2020

 1. Članarina prestavlja bistveni vir za delovanje PGZ. Višina članarine je odvisna od obsega nalog in števila članov. O članarini odloča skupščina PGZ na predlog upravnega odbora PGZ.
   
 2. Pomurska gospodarska zbornica (PGZ) pošlje svojim članom račun za članarino PGZ neposredno in samostojno. Prav tako izda samostojno fakturo tudi Gospodarska zbornica Slovenije za izvajanje skupnih nalog. Kar pomeni, da člani PGZ do nadaljnjega prejemajo dve fakturi, eno za članarino PGZ in drugo za članarino GZS, kar je posledica uveljavitve sistema dvojnega članstva, ki omogoča vzajemno doseganje reprezentativnosti.

  Dogovorjene skupne naloge, ki jih za člane PGZ opravlja GZS in obratno, opredeljuje sporazum, sklenjen med obema zbornicama.
   
 3. Člani PGZ plačujejo članarino, ki je odvisna od števila zaposlenih v predzadnjem poslovnem letu. Člani se razporejajo v 7 razredov.


  ČLANARINA – POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
  Razred Število zaposlenih Mesečna Članarina v € Letna Članarina v € Obračunsko obdobje  
  1 do 1 10,00 120 polletno 60,00
  2 od 2 do 10 20,84 250 kvartalno 62,50
  3 od 11 do 30 35,00 420 kvartalno 105,00
  4 od 31 do 80 58,34 700 kvartalno 175,00
  5 od 81 do 150 91,67 1.100 kvartalno 275,00
  6 od 151 do 300 175,00 2.100 mesečno 175,00
  7 nad 300 250,00 3.000 mesečno 250,00

  Podporni in pridruženi člani sklenejo s PGZ posebno pogodbo, v kateri določijo načine sodelovanja, storitve in članarino.


Predsednik
mag. Peter Polanič

 

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.