Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mestu (APP)


Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mestu (APP) Julija 2015 smo kot partner začeli s sodelovanjem v projektu Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mestu (APP), ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu med letoma 2015 in 2016.

Cilj projekta je na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, glede na pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi in izboljšavi zdravja ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s slabim zdravjem. V okviru projekta bo izdelana brezplačna spletna platforma za obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z dela, hkrati pa bodo izvedene številne izobraževalne in promocijske dejavnosti, namenjene delodajalcem, delojemalcem (zaposlenim) in strokovnim deležnikom na območju Republike Slovenije.

Konzorcij projekta sestavlja devet partnerjev, od tega trije strokovni partnerji in šest regijskih gospodarskih zbornic Slovenije. Poleg strokovnega nosilca projekta Zavoda ZAP (Zavod za Atraktivno Promocijo zdravja) sta strokovna partnerja projekta Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM in Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa ter vse samostojne regijske gospodarske zbornice, poleg Pomurske gospodarske zbornice še: Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,  Primorska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Štajerska gospodarska zbornica in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Vsi sodelujoči v projektu pričakujemo, da bomo s projektom prispevali k:

  • dvigu ozaveščenosti aktivne populacije na področju zdravja pri delu,
  • izboljšanju zdravstvenega stanja aktivne populacije,
  • zmanjšanju prezentizma in absentizma ter z njima povezanih stroškov,
  • zmanjšanju pojava poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, ter
  • drugim učinkom, povezanih z dolgoročnimi cilji projekta.


O poteku projekta vas bomo obveščali sproti, prav tako vas bomo povabili k sodelovanju pri posameznih projektnih dejavnostih. Verjamemo, da bomo s pomočjo projekta okrepili vaša in naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja aktivne populacije.

Projekt Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mestu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu med letoma 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vprašalnik (.pdf)
 

 Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mestu (APP) Spletna stran ZAPP je vse kar potrebujete za pričetek praktične, strokovne in učinkovite promocije zdravja pri delu.

Pred vami je nova, brezplačna strokovna spletna platforma projekta APP www.zapp.si. Sedaj ni več izgovorov, saj imate tu uporabno sredstvo z rabo katerega lahko na več načinov izvajate zakonsko zavezujočo promocijo zdravja na delovnem mestu. Kot poziva vstopna stran – ZAČNITE TAKOJ! Stran je namenjena delodajalcem, zaposlenim in strokovni javnosti. Na njej vam na atraktiven način podajamo koristne vsebine in orodja za izboljšanje zdravja ter produktivnosti zaposlenih kot so navodila, kako se lotiti promocije zdravja v podjetju, program promocije zdravja pri delu, uporabni videi, slovenski primeri dobre prakse s področja zdravja pri delu, posterji, članki, koristne povezave in ostale uporabne vsebine.

Podrobnosti o projektu APP, v sklopu katerega je zasnovana strokovna spletna platforma www.zapp.si, so vam na voljo na informativni spletni strani projekta app-zdm.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

Listanje dokumenta je možno s tipkama levo in desno ali klik v spodnjem ali zgornjem levem/desnem robu dokumenta.